NEWS
最新消息

ATM轉帳及銀行匯款相關資訊

若於購買時選擇ATM轉帳、銀行匯款時
相關的銀行帳戶資訊如下:
                    
銀行代號:809(凱基銀行-民生分行)
轉帳帳戶:607-28-0000003-3-5
戶名:蔡宜俐

以上相關資訊皆同步呈現於購買頁面中的賣家小叮嚀及購買完成時下方匯款資訊